مـ ــانـــ ـــده تا پـــ ــروانــ ــگی

دلخـ ــطـ ـی هایَــ ــم

وَرَق اول | خطـ ـخطـیـ ـهایـم | مـن |

به پایان آمد...

حیف از  اینهمه پست و کامنت دوست داشتنی

حیف تر ازینهمه خاطره لابلای تک تک این صفحات...


و حیف تر تر از اینهمه دوست داشتن اینجا!


+کوچیدیم...

باشد که در مکان جدید احساس راحتی بنماییم و رستگار شویم!:)


یاعلی

+ |